GENELGE

57/1979 Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasasının 16'ncı maddesi çerçevesinde, Covid-19 salgını nedeniyle, sağlık açısından yüksek riskli kişilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınarak, çalışma hayatına devam edebilmesini sağlamak ve Sağlık Kurullarının iş yükünü de azaltmak amacıyla, Sağlık Bakanlığın bünyesinde geçici bir Covid-19 Kronik Hastalık Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personel; Covid-19 salgını nedeniyle, mevcut sağlık durumunun çalışma hayatı açısından yüksek risk teşkil ettiğini düşündüğü takdirde Covid-19 Kronik Hastalık Değerlendirme Komisyonuna başvurabilecektir.

Başvurular aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

1. Personel, kendini takip eden doktoruna durumunu bildirecektir. Doktoru yaptığı değerlendirme neticesinde gerekli görürse ekteki COVİD-19 Kronik Hastalık Değerlendirme Formunun ilgili bölümünü dolduracaktır. Personel aşağıdaki belgeler ile birlikte bağlı bulunduğu Kuruma başvuracaktır.

Hastalığını belgeleyen doktor raporu,
Kullandığı ilaçlar ve ne kadar süre kullanacağını gösteren reçete,
Hastalığını belgeleyen tetkikler,

Covid-19 Kronik Hastalık Değerlendirme Formu

2. Personelin bağlı bulunduğu Kurum, COVİD-19 Kronik Hastalık Değerlendirme Formunun ilgili bölümünü doldurduktan sonra, başvuruları Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine iletecektir.

3. Covid-19 Kronik Hastalık Değerlendirme Komisyonu, başvuruları belirli aralıklarla değerlendirerek karara bağlayacaktır.

Covid-19 Kronik Hastalık Değerlendirme Komisyonu, kişinin sağlık durumu yanında, işyeri ve fiilen yaptığı görevi de göz önünde bulundurarak;

Görevine devam etmesine bir sakınca olmadığına,

Bazı önlemlerle işyerinde çalışmaya devam etmesinin uygun olduğuna,

Farklı bir görevle çalışmaya devam etmesine,

Evden çalışmasına veya Sağlık Kurulu raporu alınması gereken hâllerde Başvurunun Sağlık Kuruluna İletilmesine, karar verebilecektir.

Evden çalışmasına karar verilen personelin, fiilen görev yerindeymiş gibi Kurumuna karşı bütün sorumlulukları devam edecektir ve gerek duyulduğu zaman görev yerine çağrılabilecektir.