Sağlık Bakanlığı Şubat 2018 - Mayıs 2019 Faaliyet Raporu'nu Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Şubat 2018 - Mayıs 2019 Faaliyet Raporu'nu Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Şubat 2018 - Mayıs 2019 Faaliyet Raporu'nu Yayınladı

Sağlık Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz günden beri en temel misyonumuz olan temel insan hakları ve tıbbi etik kurallar çerçevesinde ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gözetmeksizin herkesin kaliteli sağlık sunumuna kolay erişimini sağlayacak insan odaklı bir sağlık sistemi oluşturmak için çalıştık. KKTC Anayasa’sının 8. maddesi, “Eşitlik Hakkı’nı ve 45. maddesi de “Sağlık Hakkı’nı güvence altına almaktadır. Hal böyle iken sağlık sisteminde yıllardır yaşanan sorunlara odaklanarak çözüm odaklı bir sağlık politikası yürütülmüştür. Sağlık Bakanlığı’nda; sağlık politikalarının üretilmesi, kamu ve özelde çağdaş sağlık hizmetlerinin sunumu ve denetlenmesi için ihtiyaç duyulan birimler oluşturulmuştur. 2018 yılında temelleri atılan ve hazırlanmaya başlanan reform çalışmalarının tamamlanması amacıyla 2019 yılındaki kısa görev süremizde de çalışmalarımıza devam ettik.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerini ön plana çıkararak vatandaşlarımızı hasta olmadan önce hastalıklar konusunda bilinçlendirmek ve hastalıkları önlemek hedefi ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nin güçlendirilmesi en önemli önceliklerimizden oldu. 2018 yılında başlanan çalışmaların ileriye götürülmesi ile kamu sağlık merkezleri, alt yapı, insan iş gücü bakımından güçlendirilip, yeterli hale getirmek için 2019 yılının ilk 5 ayında da çalışmalarımız devam etti.

Göreve geldiğimizden bu yana 15 ayda yapılan tüm çalışmalar, icraatlar ve devam eden projelerin dökümanını aşağıdan indirebilirsiniz.

Print
Posted: May 21, 2019,
Categories: Haberler, Duyurular,
Comments: 0,
Tags:

Documents to download