ÜLKELERE GÖRE RENK KODLARI (25 EKİM (OCTOBER) 2021 - 31 EKİM (OCTOBER) 2021)

ÜLKE RENKLERİ

Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

 • Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

ÜLKE RENKLERİNE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR

KOYU KIRMIZI;

 • Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.
 • KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.
 • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler(eş ve çocukları dahil) 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.
 • Halihazırda çalışma izni bulunan(eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.
 • İşletme sahiplerinin ön izin ile getirecekleri çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

KIRMIZI;

 • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
 • Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
 • 7 Gün Karantina
 • AŞISIZ;
 • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
 • 10 Gün karantina

 

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.

 

TURUNCU;

 • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
 • Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
 • Karantinasız giriş
 • Ülkemize gelecek kişiler son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde bu kişilere ülkeye girişte PCR/Antijen testi yapılacaktır.
 • AŞISIZ;
 • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
 • 5 Gün karantina.

 

Bu ülkelerden gelecek aşısız kişilere tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.

 

YEŞİL;

 • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
 • Kısıtlama yok.
 • AŞISIZ;
 • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş.

Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır.

 1. C) GENEL KURALLAR;

 

 • AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.
 • SINOVAC: 2 DOZ
 • BIONTECH: 2 DOZ
 • SINOPHARM: 2 DOZ
 • COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ
 • VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ
 • COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ
 • SPUTNIK V: 2 DOZ
 • MODERNA: 2 DOZ

 

 • Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.
 • Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.
   
 • Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180  gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir
   
 • 18 yaş altı çocuklar, aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

 

 • Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

 1. Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde Seviye 2 kuralları uygulanacaktır.
 • Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok(14 günde toplam 0-74/100000 kişi)

Seviye 2:Aşılı kişilere test yok, aşısız kişiler  72 saatlik negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi)

Aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

 • Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük  negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler. 

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

 • Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu Renk Kategori ülkelerinden ülkemize gelecek AŞILI KİŞİLER son 72 saatlik PCR testini ibraz edememeleri halinde, kara sınır kapılarından Covid-19 testi yaptırmaları koşulu ile ülkemize giriş yapabileceklerdir.

*Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem göreceklerdir.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.COUNTRY COLOURS

The entry criteria to the country from overseas will be as stated below. The country colours stated in the criteria will be updated every week.

 • The latest table regarding country colour codes and entry criteria will take effect from the first Monday after they have been published by our committee.

RULES TO BE APPLIED ACCORDING TO COUNTRY CODES

DARK RED;

 • People who have travelled to these countries in the last 14 days are forbidden from entering the country.
 • TRNC citizens will be able to enter the country on the condition of a negative PCR test result from within the last 72 hours and upon entry to the island, and 14 days of quarantine.
 • People who will come from Dark Red Countries with a student certificate to be notified by the National Education and Culture Ministry or to register as a new student (including their spouse and children) will be able to enter the country on the condition that they spend 14 days in central quarantine.
 • Workers who already have a work permit (their spouse and children included) and who request to come to our country will be able enter the country on the condition that they spend 14 days in quarantine.
 • Workers who will be brought to the country with preliminary permission by business owners will be able to enter the country on the condition that they spend 14 days in quarantine.

RED;

 • VACCINATED or HAVE HAD THE DISEASE;
 • Pre-departure negative PCR result from the last 72 hours.
 • 7 days quarantine
 • UNVACCINATED;
 • Pre-departure negative PCR result from the last 72 hours.
 • 10 days quarantine.

 

Covid-19 tests will be performed at all entry gates to people coming from these countries regardless of whether they have been vaccinated.

 

ORANGE;

 • VACCINATED or HAVE HAD THE DISEASE;
 • Pre-departure negative PCR result from the last 72 hours.
 • Quarantine-free entry
 • If people come to our country without submitting a negative PCR test from the last 72 hours, PCR/Antigen tests will be performed on these people upon entry to the country.
 • UNVACCINATED;
 • Pre-departure negative PCR result from the last 72 hours.
 • 5 days quarantine.

 

Covid-19 tests will be performed at all entry gates on unvaccinated people coming from these countries.

GREEN;

 • VACCINATED or HAVE HAD THE DISEASE;
 • No restrictions.
 • UNVACCINATED;
 • Pre-departure negative PCR result from the last 72 hours. Quarantine-free entry.

Covid-19 tests will not be performed at the gates on people coming from these countries.

1 C) GENERAL RULES;

 

 • VACCINATED PEOPLE: Who have completed the vaccination programme. From 14 days after the last dose.
  • SINOVAC: 2 DOSES
  • BIONTECH: 2 DOSES
  • SINOPHARM: 2 DOSES
  • COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOSES
  • VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOSES
  • COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOSE
  • SPUTNIK V: 2 DOSES
  • MODERNA: 2 DOSES

 

 • People who have had two doses of a vaccine different from the vaccines mentioned above will be considered as vaccinated.
 • People who have had the Covid-19 disease and received 1 dose of vaccine will be considered as vaccinated.

 

 • People who have had the disease: Submit a positive PCR test result taken between 30-180 days prior to travel. These people will be evaluated as vaccinated people.

 

 • Children under the age of 18 will be able to enter the country with parents who are vaccinated or who have had the disease as stated above based on the category of the country they have travelled from and in accordance with the PCR test rules (children who are 6 years old and over).

 

 • Passengers will be evaluated based on the country that is in the highest risk group among the countries they have set foot in/ been in, in the last 10 days.

INLAND BORDER CROSSING RULES

 1. Based on the results of the epidemiological assessment within the island, Level 2 rules will be applied at the crossings.

 

 • Level 1 : No tests, no restrictions (A total of 0-74/100,000 people in 14 days)
 • Level 2 : No tests for vaccinated people, negative Antigen or PCR test once every 72 hours for unvaccinated people (A total of 75-499/100,000 people in 14 days)

Unvaccinated students under the age of 18 and people residing in Kato Pyrgos will be able to cross with a 7-day negative rapid antigen test or PCR test.

 • Level 3 : Double vaccinated people with EMA-approved vaccines, as well as the Sinovac, Sinopharm or Sputnik vaccines, can cross with a 7-day negative rapid antigen test or PCR test, 14 days after their final dose (1st dose if Johnson& Johnson).

Unvaccinated people (including unvaccinated workers and people who will cross for health reasons) can cross with a 72-hour negative rapid antigen test or PCR test.

However, unvaccinated high school students and people residing in Kato Pyrgos will be able to cross with a 7-day negative rapid antigen test or PCR test. (A total of 500/100,000 people in 14 days)

 

*People requesting to come to our country from Orange-Green Colour Category Countries via South Cyprus will be processed according to the country entry criteria stated above in “1 B”. However, VACCINATED PEOPLE who will come to our country from Orange Colour Category countries who cannot submit a 72-hour PCR test, will be able to enter our country on the condition that they have a Covid-19 test at the land border gates.

*People coming from Orange-Green Colour Category countries and staying in South Cyprus for more than 10 days will be processed within the scope of the Inland Border Crossing rules if they wish to cross into our country.

* The inland border crossing rule will apply to people who have come to South Cyprus, expect for those who have come from dark red countries, once they have stayed in South Cyprus for a period of 10 days.

* On touristic coach tours to be arranged from South Cyprus to our country, unvaccinated tourists from orange countries will be able to cross for the day provided that they present a negative PCR/antigen test conducted within the last 72 hours.