YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ, yatılı tedavi hizmetlerinde tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini vermek ve bu hizmetleri personel ve araç gereç yönünden en üst düzeye çıkarmak amacıyla kurulmuştur.

Daireye bağlı 2 genel hastahane; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Gazimağusa Devlet Hastahanesi, 2 bölge hastahanesi; Dr. Akçiçek Hastahanesi ve Cengiz Topel Hastahanesi, ayrıca 4 özel dal hastahanesi; Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi, Kronik Hastalıklar Hastahanesi (Yaşlı Bakım Evi), Thalassaemia Merkezi, Radyasyon Onkoloji Merkezi ile KKTC’deki II. ve III. basamak tedavi hizmetleri yürütülmektedir.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nin Faaliyetleri

1. Yataklı tedavi hizmetlerinin yönetsel, parasal ve bilimsel her türlü işlerini düzenlenmek, yürütmek ve denetlemek;

2. İkinci basamak tedavi hizmetlerini en iyi biçimde yürütmek;

3. Hastanelerin teşhis, tedavi, bakım ve rehabilite edici hizmetleriyle ilgili plan, program, personel, yatak, ilaç, aygıt ve araç-gereç konuları ile diğer tüm sorunların çözümünde, Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve Devlet Laboratuvarı Müdürlüğü ile işbirliği yapmak;

4. Temel sağlık birimlerini, birinci basamak hasta tedavisinde ve laboratuvar hizmetlerinde desteklemek;

5. Tıbbi istatistikleri tutmak, düzenlemek ve aylık olarak Bakanlığa göndermek;

6. Yataklı tedavi hizmetleri personelinin hizmetiçi eğitimini düzenlemek;

7. Yeni servislerin açılması ile ilgili projeleri hazırlamak ve Bakanlığa sunmak;

8. Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde yaşayan fakir, kimsesiz ve bakılmaya muhtaç yaşlılarla kronik hastalığı olanlara hizmet vermektir.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ile İlgili Yasa ve Tüzükler

- 13 Ekim, 1989 tarih ve 56/89 sayılıYataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası,

- 03 Nisan, 1996 tarih ve 333 sayılı Sağlık Kurulları Tüzüğü ve 16 Eylül, 1999 tarih ve 115 sayılı Sağlık Kurulları (Değişiklik)Tüzüğü,

- 18 Mart, 1991 tarih ve 133 sayılı Asistanlık Tüzüğü,

- 07 Ağustos, 1969 tarih ve 69 sayılı 1969, Hastaneleri Kontrol Kuralı,

- 15 Eylül, 1969 tarih ve 8 sayılı 1969 Hastaneler Yönetmeliği,

- 01 Ocak, 1999-31 Aralık, 2000 tarihleri arasında geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi.

İdari Yapısı

Bakanlık Binasının hemen arkasında yer alan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Daire Müdürü yönetiminde, yeterli sayıda yöneticilik, mesleki teknik ve genel hizmet sınıfı personeli ile II. Ve III. Basamak tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü hastahanelerden oluşmaktadır.

- Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nde Hastahanelerin idari, yönetsel, personel işlemlerinin yanı sıra Bakanlık ve bağlı birimlerinin muhasebe ve donatım işlerinin yapıldığı birimlerde yer almaktadır.

- Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi; halen yarı süreli asistan eğitimi de vermekte olan, ülkenin en büyük II. Basamak tedavi hizmeti veren hastahanesi olmakla beraber, III. Basamak tedavi hizmeti veren tek hastahanedir. Mevcut hasta yatağı kapasitesi 379’dur.

- Gazimağusa Devlet Hastahanesi, Gazimağusa bölgesinde bulunan ve bölge halkına II. Basamak tedavi hizmeti sunan 186 yatak kapasiteli bir bölge hastahanesidir.

- Dr. Akçiçek Hastahanesi, Girne bölgesinde bulunan ve bölge halkına II. Basamak tedavi hizmeti sunan 48 yatak kapasiteli bir bölge hastahanesidir.

- Cengiz Topel Hastahanesi, Güzelyurt bölgesinde bulunan ve bölge halkına II. Basamak tedavi hizmeti sunan 45 yatak kapasiteli bir bölge hastahanesidir.

- Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi, KKTC’deki ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinin yapıldığı tek hastahanedir. Lefkoşa’da yer alan hastahanede poliklinik ve yatarak tedavi hizmetleri verilmektedir.Yatılı tedavi hizmetleri Süreğen, Klinik ve Hostel Servisleri olmak üzere üç serviste sunulmaktadır. Yatak kapasitesi 180’dir.

- Kronik Hastalıklar Hastahanesi (Yaşlı Bakım Evi), yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz kişilerin bakım ve tedavilerinin yapıldığı, 32 yatak kapasiteli bir hastahanedir.

- Thalassaemia Merkezi, ülkemizde bulunan yaklaşık 200 civarındaki Tahalassaemia hastasına tedavi hizmeti vermekte olan özel dal hastahanesi nitelikli bu merkezde, toplum taramaları ile thalassaemia taşıyıcılarının tesbiti, genetik danışmanlık, doğum öncesi erken tanı uygulamsı ve Thalassaemialı hastaların tedavisine yönelik yeni gelişmeler takip edilerek uygulanmaktadır. Thalassaemia Merkezi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne bağlı, 12 yatak kapasiteli bir birimdir.

- Radyasyon Onkoloji Merkezi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne bağlı olarak çalışan, KKTC’nin tek kanser tanı ve tedavi merkezi olup, 12 yatak kapasitelidir.