DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ

A) DEVLET LABORATUVARI, bir müdür yönetiminde, bir müdür muavini ile yeterli sayıda yöneticilik, mesleki-teknik ve genel hizmet sınıfı personelinden oluşmaktadır.

KKTC’de yürürlükte olan mevzuata uygun olarak her çeşit ham ve mamül maddelerin kalite kontrol analizlerini, adli kimya analizlerini, pestisit kalıntı analizlerini, besin ve suların kalite kontrol analizlerini besin ve çevre maddelerinde radyasyon tayini ve tesbitlerini, çevre kirliliğine neden olan maddelerin analizlerini ve tıbbi analizler dışında her türlü kalitatif ve kantitatif kimyasal analizleri yaparak yürürlükteki mevzuat uyarınca dışalım ve dışsatım için gerekli sağlık, kalite ve radyasyon sertifikalarını düzenler.

B) Dairenin idari şeması, Şubeler, Şeflikler, Personel dağılımı ve Şubelerin görevleri:

- Müdür
- Müdür Muavini

a) Genel Hizmetler
a) Ayniyat, Envanter, Teknik Donanım Sorumlusu
b) Müdür Sekreteri
c) Muhasebe
d) Daktilo
e) Arşiv
f) Santral
g) Numune Kayıt
h) Teknik Servis
i) İşçi

b) 
1- İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi:
Her türlü ilaç ve ilaç girdi maddelerinin kalite kontrol ve analizlerini yapar. Sanayi girdi maddeleri ile sanayi ürünlerinin kalite kontrol ve kimyasal analizlerini yapar. Kimyasal gübreler, kozmetikler ve çeşitli temizlik maddelerinin (Sabun, deterjan ve benzeri) analizlerini yapar. 
Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

- Şube Amiri

2- Adli Kimya Fen Şubesi:
Uyuşturucu maddelerin analizlerini yapar; toksikolojik analizleri yapar; post mortem (otopsi) örneklerinin analizlerini yapar; Kriminal olaylarda emareler ve örnekler üzerindeki kan ve meni lekelerinin saptanmasını ve grup tayinini yapar. 

İlgili resmi kuruluşlar ve gerektiğinde özel ve tüzel kişi ile kuruluşlarca yapılan başvuruları cevaplandırıp çeşitli adli kimya-fen konularında analizler yapar, görüş ve önerilerini içeren raporları düzenler ve yapılan analizlerle ilgili istatistikler tutar.

- Şube Amiri

3- Besin Analizleri Şubesi:
Her türlü besin maddeleri ile herhangi bir işlemden geçmiş hazır besinlerin ve bunların yapımında kullanılan girdi maddeleri ve katkı maddelerinin Kimyasal analizlerini yapar. İçme ve kullanma sularının kimyasal analizlerini yapar. Her türlü hayvan yemi ve bunların girdi maddelerinin analizlerini yapar. 
Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

- Şube Amiri

4- Mikrobiyoloji Şubesi :
Besinlerin, suların, kozmetiklerin ve ilaçların mikrobiyolojik analizlerini yapar. Devlet Laboratuvarına kalite kontrol için gönderilen örneklerde gereksinim duyulan her türlü mikrobiyolojik analizleri yapar. İlaçların pirojenite, sterilite ve toksisite deneylerini yapar. Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

- Şube Amiri

5- Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi:
Besinlerde, hayvan yemlerinde ve diğer maddelerde pestisit kalıntı analizlerini yapar. Besinlerde hormon ve büyümeyi düzenleyici maddelerin kalıntı analizlerini yapar.

Tarımsal ilaçların formulasyon analizlerini yapar. 
Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

- Şube Amiri

6- Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi:
Besin ve çevre maddelerinde radyasyon tayin ve tespitlerini yapar. Çevre taramaları yaparak ülkemiz tabii – fonradyoaktivite miktarlarını saptamak ve radyasyon haritalarını hazırlamak. Radyasyon erken uyarı sistemini çalıştırmak ve denetlemek. Havada, suda ve toprakta çevre kirliliği yapabilecek etkenleri analizlerle saptar. Atık suların her türlü analizlerini yapar. Analiz raporlarını usulüne göre düzenler ve istatistikler tutar. 
Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

- Şube Amiri

C) Dairenin Faaliyetleri :

1) Her türlü ilaç ve ilaç girdi maddelerinin kalite kontrol ve analizlerini yapmak. 
Sanayi girdi maddeleri ile sanayi ürünlerinin kalite kontrol ve kimyasal analizlerini yapmak. Kimyasal gübreler, kozmetikler ve çeşitli temizlik maddelerinin (Sabun, deterjan ve benzeri) analizlerini yapmak. 

2) Uyuşturucu maddelerin analizlerini yapmak; Toksikolojik analizleri yapmak; Post mortem (Otopsi) örneklerinin analizlerini yapmak; Kriminal olaylarda emareler ve örnekler üzerindeki kan ve meni lekelerinin saptanmasını ve grup tayinini yapmak. İlgili resmi kuruluşlar ve gerektiğinde özel ve tüzel kişi ile kuruluşlarca yapılan başvuruları cevaplandırıp çeşitli adli kimya-fen konularında analizler yapmak, görüş ve önerilerini içeren raporları düzenlemek ve yapılan analizlerle ilgili istatistikler tutmak. 

3) Her türlü besin maddeleri ile herhangi bir işlemden geçmiş hazır besinlerin ve bunların yapımında kullanılan girdi maddeleri ve katkı maddelerinin Kimyasal analizlerini yapmak; İçme ve kullanma sularının kimyasal analizlerini yapmak; Her türlü hayvan yemi ve bunların girdi maddelerinin analizlerini yapmak. 

4) Besinlerin, suların, kozmetiklerin ve ilaçların mikrobiyolojik analizlerini yapmak; Devlet Laboratuvarına kalite kontrol için gönderilen örneklerde gereksinim duyulan her türlü mikrobiyolojik analizleri yapmak; İlaçların projenite, sterilite ve toksisite deneylerini yapmak.

5) Besinlerde, hayvan yemlerinde ve diğer maddelerde pestisit kalıntı analizlerini yapmak; Besinlerde hormon ve büyümeyi düzenleyici maddelerin kalıntı analizlerini yapmak. Tarımsal ilaçların formulasyon analizlerini yapmak.

6) Besin ve çevre maddelerinde radyasyon tayin ve tespitlerini yapmak; Çevre taramaları yaparak ülkemiz tabii – fonradyoaktivite miktarlarını saptamak ve radyasyon haritalarını hazırlamak. Radyasyon erken uyarı sistemini çalıştırmak ve denetlemek. Havada, suda ve toprakta çevre kirliliği yapabilecek etkenleri analizlerle saptamak. Atık suların her türlü analizlerini yapmak.

7) Analiz raporlarını usulüne göre düzenlemek ve istatistikler tutmak; ve Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptamak.

D) Daire ile ilgili Yasa – Tüzükler:

1) Devlet Laboratuıvarı (Kuruluş, Görev ve Çalışma esasları) Yasası Sayı 82/1991.
2) Devlet Laboratuvarı Analiz Ücretleri (Değişiklik) Emirnamesi: 
Karar No: E-1422-9B// 12.8.9 B. 
3) 1977 Mal ve Hizmetler düzenleme ve Denetim Yasası (Analizler açısından)
Sayı:21 tarih:8/4/1977.
4) KKTC Besin Maddeleri Tüzüğü (Analizler açısından)
Sayı: 322 Tarih: 25/6/1985.
5) Besin Katkı Maddeleri Tüzüğü (Analizler açısından)
Sayı:105 Tarih: 18/11/1986.
6) Tarımsal İlaçlar Yasası ve Kalıntı Tüzüğü (Analizler açısından)
Sayı: 64/1987.
7) Türk Gıda Kodeksi (TC dış alım ve dış satım amaçlı analizler açısından)