İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ

1988 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir birim olarak faaliyete başlayan İlaç ve Eczacılık Dairesi, halen Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı Genel Ecza Deposu’ndan oluşmaktadır.

Müdürlük, Müdür de dahil olmak üzere toplam 6 eczacı, 1 sekreter, 2 arşiv memuru, 2 muhasebe memuru, 2 şoför ve 1 odacıdan; Genel Ecza Deposu ise, 2 eczacı, 4 eczacı kalfası ve 2 odacı ve 4 işçiden oluşmaktadır.

Görev ve Faaliyetleri

İlaç ve Eczacılık Dairesi, tüm sağlık servislerinde kullanılacak olan ilaç, laboratuvar malzemesi, tıbbi malzeme, anjio, dişçilik ve hemodiyaliz malzemelerinin temininden sorumludur. Bu amaçla, bahse konu ilaç ve malzemeler; ihale, direkt alım, elçilikler, Rum kesimi ve piyasadan temin edilmektedir.

Temin edilen ilaç ve malzemeler, Genel Ecza Deposu’ndan hastahane ve sağlık ocaklarına talep karşılığında sevk edilmektedir. Ayrıca liste harici ilaçlar da Müdürlükte reçete onaylanmasını müteakip, hastalar tarafından Genel Ecza Deposu’ndan alınmaktadır.

Müdürlüğün diğer bir görevi ise, eczane, ecza deposu ve ilaç üretim tesislerini kontrol etmektir. Eczacı, eczane, ecza deposu ve üretim tesislerinin kayıt edilmesi ile kayıtların silinmesi de Müdürlük tarafından yapılmaktadır.

KKTC’de üretilen ilaçların ruhsatlandırılması, üretilen veya ithal edilen ilaçların kalite kontrol analizleri için Devlet Laboratuvarı'na gönderilmesi, ithal edilecek tüm ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar malzemesi için İthal Ön İzin Belgesi düzenlenmesi, Rum kesimi'nden temin edilecek ilaçlar için Kızılhaç vasıtası ile getirilmesinin sağlanması da İED tarafından yürütülmektedir.

KKTC’de halen kamu eczacısı olarak çalışan 20 eczacı mevcut olup, özel eczane sayısı toplam 122’dir. Eczanelerin bölgelere göre dağılımları şu şekildedir:

Lefkoşa: 58 eczane,
Gazimağusa: 37 eczane,
Girne: 15 eczane,
Güzelyurt: 12 eczane.

Bunun yanında, toplam 18 ecza deposu ve 4 ilaç üretim tesisi de KKTC’de ilaç ve eczacılık alanında faaliyet göstermektedir.

Halen sağlık servislerimizde kullanılan ilaç listeleri üçe ayrılmış olup, şu şekilde düzenlenmiştir:

- Liste (1) A: Poliklinik hastalarına yazılacak türler,
- Liste (1) B: Genel Ecza Deposu’ndan onaylı verilecek türler,
- Liste (2): Servislerde yatılı hastalar için kullanılacak türler.

Müdürlüğümüz tarafından başlatılan yeni bir uygulama da, kontrole tabi ilaçlara yönelik üç nüshalı yeşil reçete uygulamasıdır. Bu bağlamda, opioid ve psikotrop türü ilaç etken maddesi kapsamında olan 28 çeşit ilaç, birinci cetvelin birinci kısmına ilave edilmiştir.

İlaç ve Eczacılık ile ilgili çeşitli yasa ve tüzükler

- Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası,
- Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü,
- İlaç Üretimi, Ruhsatı ve Tescili ile ilgili Tüzük,
- Adli Eczacılık Tüzüğü.

Belirtilen yasa ve tüzüklere bağlı olarak oluşturulan kurullar

- Eczacılık ve Zehirler Kurulu,
- İlaç Ruhsatlandırma Kurulu,
- İlaç Üretim Yeri Ruhsatlandırma Kurulu.

Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Genel Ecza Deposu, Abdi İpekçi Caddesi, eski Peyak Mağazaları adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

İletişim
kktciem@gmail.com