KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Deren Oygar – Başkan  Müsteşar

Dr. Ahmet Behlül - Nefroloji Uzmanı Üye

Dr. Hasan Birtan – KVC Uzmanı Üye

Dr. Hasan Hansel – Genel Cerrahi Uzmanı Üye

Dr. Sadrettin Tuğcu – Üroloji Uzmanı Üye

Dr. Faika Deniz – Anestezi ve Rean. Uzmanı Üye

Dr. Adil Özyılkan – Göz Hastalıkları Uzmanı Üye

Dr. Dilek Yazman – Hematoloji Uzmanı Üye

Dr. Çiğdem Mehmetoğlu -  Kadın Hastalıkları ve Doğum  Uzmanı Üye

Dr Özlem Gürkut – KT Tabipler Birliği Temsilcisi

Av. Tacan Tütüncü  – K.T. Barolar Birliği Temsilcisi

Av. Fatme Memich – Sağlık Bakanlığı Hukukçu

Ahmet Varoğlu – Sağlık Bakanlığı Sekreterya