DONATIM (TIBBİ CİHAZ) ALIMLARI

Doğrudan temin olarak alınan tekliflerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini rica ederiz:

1. Sipariş sonrası keseceğiniz faturalar kesinlikle proformada belirtilen para biriminde olacaktır. 

2. Bilindiği üzere ürün siparişlerinde tarafınıza imzalı ve mühürlü proforma onayı tarafınıza iletilmektedir. Mal siparişinden sonra  tarafımıza teslim edilen tüm faturaların arkasında imzalı ve mühürlü proforma onayı mutlaka bulunacaktır. Aksi faturalar kesinlikle teslim alınmayıp işleme konulmayacaktır. 


Sağlık Bakanlığı Donatım Birimi tarafından alınan tüm malzeme teslimatları ile ilgili yeni uygulama kuralları aşağıda tarafınıza bildirilmiştir. Malzeme teslimatlarının aşağıdaki kurallara uygun şekilde yapılmaması durumunda faturalar işleme alınmayacaktır.

1. Tıbbi malzemeler teslim edilmeden önce malzemelere ait fatura Sağlık Bakanlığı Donatım birimine getirilerek teslimat onayı alınacaktır.

2. Malzemelerin Bakanlığımız fonet sistemine girişlerinin yapılabilmesi için, tarafımızca verilecek teslimat onayı ve malzemeler İlaç ve Eczacılık Dairesine götürülüp görevli tarafından fonet girişi yapılmalıdır.  Teslimat yeri ve teslimat şartları ile ilgili İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından yönlendirilme yapılacaktır.

3. Tüm teslimat ve fonet sistemine giriş yapıldıktan sonra teslimata dair ilgili Hastane Klinik Şefi ve Envanter veya İED onayı ve fonet sistemine malzemelerin girildiğine dair onay ile birlikte faturalar tarafımıza ulaştırılacaktır.

Not: Bu şartlar yalnızca Tıbbi Malzemele teslimatları içn geçerlidir. Tıbbi Cihaz teslimatlarında uygulanmayacaktır
******************************************************************************************************************************************************************************************************