KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI KOORDİNASYON KURULU VE ÜYELERİ

KORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

 

Sn. Ömer Gür         -     Müsteşar

Dr. Musa Olgu      -    Genel Sekreter

Dr. Minel Özen     -    KTTB Temsilcisi Üye                   

Dr. Hasan Birtan     -  KVC  Uzmanı Üye                    

Dr. Hasan Hansel        - Genel Cerrahi Uzmanı Üye     

Dr. Süleyman Uluçay   - Üroloji Uzmanı Üye           

Dr. Faika Deniz            - Anestezi ve Rean. Uzm. Üye      

Dr. Adil Özyılkan          - Göz Hastalıkları Uzm. Üye        

Dr. Dilek Yazman      - Hematoloji Uzmanı Üye          

Dr.Deren Oygar       -  Nefroloji uzmanı Üye      

Av. Hüseyin Kaşot        - K.T.Barolar Birliği Temsilcisi

Fatme Memich             - Sekreterya, Hukukçu                     

Ahmet Varoğlu             - Sekreterya