Besim: "Halk sağlığı ve çalışan sağlığı için el ele vermeliyiz"

Besim: "Halk sağlığı ve çalışan sağlığı için el ele vermeliyiz"

Besim: "Halk sağlığı ve çalışan sağlığı için el ele vermeliyiz"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansına katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Bilimi merkeze koyarak topluma ve ülkeye katkı yapan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ni bu anlamlı konferans için tebrik eden Bakan Besim, İş Yeri Güvenliği ve Sağlığının bir halk sağlığı konusu ve koruyucu hekimlik ve erken tanı anlamına geldiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak Halk Sağlığı Birimi’ni kurduklarını belirten Besim, halk sağlığını ilgilendiren birçok konuya önem verdiklerini, Meslek Hastalıkları ve Çalışan Sağlığı Birimi ve Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ni de hayata geçirdiklerini belirtti.

Besim, Devlet Laboratuvarı, Teknecik Santrali ve Liman Çalışanlarının ilgili birimler tarafından kontrol edilerek gerekli sağlık tetkiklerinin yapıldığını söyledi.

Kalite kontrol standartlarını hastanede oluşturmaya başladıklarını da ifade eden Besim, Acil durumlarda sağlığa zararlı etkenlerin olduğu yerlerde nasıl önlem alınması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı altında bir Afet ve Acil Durumu Birimini hayata geçirdiklerini, korumanın tedavi etmekten daha ucuz ve kolay olduğunu, halk sağlığı ve çalışan sağlığı için ele ele vermek gerektiğini sözlerine ekledi.

Print
Posted: May 4, 2019,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: