Besim: “Sağlık Bakanlığı’nın hedefi hasta merkezli bir sistem kurmak”

Besim: “Sağlık Bakanlığı’nın hedefi hasta merkezli bir sistem kurmak”

Besim: “Sağlık Bakanlığı’nın hedefi hasta merkezli bir sistem kurmak”

Evrensel Hasta Hakları Derneği yetkilileri Sağlık Bakanı Filiz Besim’i ziyaret etti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği tarafından hazırlanan projelerin aktarıldığı görüşmede, Hasta Hakları Yasası konusu ve “Hastanın Sesi II” Projesinin detayları Bakan Besim’e aktarıldı.

Uzun bir süredir yasanın takipçileri olduklarını belirten İmge, diğer sağlık yasaları ile Hasta Hakları Yasası’nın geçmesinin önem arz ettiğini, sağlık hizmetlerinde personelin imkanlarının düzelmesi halinde hasta hakları ihlalinin de en az seviyeye inebileceğini kaydetti.

“Hastanın Sesi 2” projesi için Avrupa ve Güney’de hasta örgütleri ve işleyişini araştırdıklarını da söyleyen İmge, hasta bilgilendirme konusunda daha teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti.

Bakan Besim, Hasta Hakları Yasası ve hasta merkezli bir siteme yürekten inandığını, hasta haklarının önemli olduğunu ancak hekim ve hasta arasındaki doğru iletişim için de doğru kararlar vermek gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın bu dönemde hedefinin kesinlikle hasta merkezli bir sistem kurmak olduğunu belirten Besim, bu sistemde olmazsa olmaz olan alt yapı ve personel eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını, konuya verdikleri önem nedeniyle Hasta Haklarının Meclise ilk sevk ettikleri yasa olduğunu söyledi.

Yine çalışan memnuniyetinin de sistemde çok önemli olduğunu belirten Bakan Besim, Tabipler Hizmetleri Yasası’nın hazır olduğunu ve meclise göndereceklerini vurguladı.

Besim, Hasta dernekleri ve bakanlığın birlikte çalışmasının ülkede güçlü bir sağlık sistemi demek olduğunu, bu prensiple ilerlediklerini ifade etti.

“Hastanın Sesi 2” projesi için Evrensel Hasta Hakları Derneği ile hasta bildirim projesi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Bakan Besim, TC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite kontrol ve standardizasyonun sağlanması için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Print
Posted: Mar 26, 2019,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: