24 Mart ‘‘Dünya Tüberküloz Günü”

24 Mart ‘‘Dünya Tüberküloz Günü”

24 Mart ‘‘Dünya Tüberküloz Günü”

"Sağlık Bakanlığı olarak tüberkülozun minimal düzeyde kalmasını sağlamak amacıyla önlemlerimizi alıyoruz"

Halk arsında Verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı Robert Koch tarafından 24 Mart 1882 yılında M. tuberculosis basilinin keşfedilmesi ile birlikte; teşhis ve tedavisi mümkün olmuştur. "Mycobacterium Tuberculosis" adı verilen bir mikrobun bulaşmasıyla ortaya çıkan bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Birden fazla organda etki edebilen Tüberküloz, ağırlıklı olarak akciğer ve akciğerlere ait lenflerde yer edinir. Öksürük, hapşırık veya bu tarz etkileşimlerle havaya damla yoluyla saçılır ve havada asılı kalan mikropların solunulmasıyla veya vücuda nüfuz etmesiyle başka bir kişiye bulaşır. Tüberküloz tüm dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer almakta iken ülkemizde tüberküloz vakaları minimal düzeydedir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi çatısı altında, Verem Savaş Dispanseri
Tarafından, Tüberkülozun ülkemizde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü'nün plan ve yöntemleri doğrultusunda, 1976 yılından beri her yıl ilkokul 1. ve 5. sınıflara PPD testi olarak bilinen tüberküloz tarama testi düzenli olarak yapılmaktadır. PPD testinin positif çıkması kişinin tüberküloz basili ile karşılaştığını anlatır. Gerekli görülen durumlarda Gögüs Hastalıkları uzmanı doktorlarımız tarafından tedavileri verilmekte ve takibi yapılmaktadır.

Önceleri Karantina yasası tahtında yapılan taramalar, Aralık 2018 ayında Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının yürürlüge girmesi ile birlikte bu yasa tahtında yapılmaya devam edilmektedir.

Ülkemizde tüberkülozun minimal düzeyde kalmasını sağlamak amacıyla;

Çalışma izni, ikamet izni, öğrenci izni için yapılan başvurlarda bile, Sağlık Bakanlığı olarak
PPD testi yapılmasını şart koşmaktayız.

Ülkemizdeki son 3 yıllık istatistik bilgileri: (vatandaş ve diğer ülke vatandaşları)
2016 yılı Akciğer TBC ve diger organlar toplam: 20 kişi
2017 yılı Akciğer TBC ve diğer organlar toplam: 27 kişi
2018 yılı Akciğer TBC ve diğer organlar toplam: 20 kişi

Bu bilgiler doğrultusunda 40 yıllık süreçte KKTC nufusunun artmasına rağmen, son üç yıldaki pozitiflikler en düşük rakamadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü
Savaşay Uludağ

Print
Posted: Mar 26, 2019,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: