8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Geçtiğimiz 20 yıllık süre içerisinde ülkemizde kadın hakları açısından çok önemli adımlar atılmış ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek adına ciddi bir yol kat edilmiştir. Aday listelerinde %30 oranında cinsiyet kotasının uygulanması ile birlikte 7 Ocak 2018'de gerçekleşen genel seçimlerde meclisimizdeki kadın  temsiliyetinin %18'e yükselmesi bunun en önemli göstergesidir. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yıllardır verilen mücadele adına ve kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarına etkin katılımın önünü açma adına ülkemiz demokrasisi açısından önemli bir kazanımdır. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi burada sonlanmamıştır. Kadınların hem sosyal hayata hem de karar alma mekanizmalarına etkin katılımı eşitlikçi, adil ve demokratik bir toplum için önemlidir. 

Ülkemizde kadınlar fiziksel şiddettin yanı sıra, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kalmakta; gerek iş hayatına eşit katılımda gerekse siyasette etkin katılımda görünmez bir bariyer ile karşılaşmaktadır.

Kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi gerek eğitim, gerekse istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk alanlarında eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem arz etmektedir.

Sağlık Bakanlığı olarak kadın odaklı bir sağlık sistemi yaratmak için göreve geldiğimiz günden beri çalışmaktayız. Kadın sağlığı ve aile planlaması açısından kadınların en kolay hizmete ulaşacakları yerler olan sağlık merkezlerimizde bu konuda farkındalık yaratmak için ciddi çalışmalar başlattık.  Bu kapsamda tüm sağlık merkezlerinin özellikle kadın ve çocuk sağlığı açısından hizmet veren merkezler haline gelmesi için gerek uzman doktor gerekse de tıbbi altyapı açısından güçlendirildi ve güçlendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk kez 4 büyük sağlık merkezimizde ultrasound cihazı alındı ve kan labaratuvarları 1 ay içinde devreye giriyor. Sivil toplum ile işbirliği halinde aile planlaması ve kadın hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak adına bu merkezlerden rahatlıkla ihtiaç duyulan bilgilere ulaşabilmeleri sağlandı. Kanserde erken tanı hayat kurtarır diyerek kadın ve kanser temalı “farkındamıyız?” projesi özellikle merkeze uzak bölgelerdeki kadınların kanser konusunda bilinçlenmesi, kendi kendine meme kanseri muayenesini yapabilmesi  açısından uygulanmaya başlandı ve devam ediyor. Sağlık merkezleri ve hastanelerimizde ücretsiz smear testi yapılmaya ve ücretsiz spiral uygulaması yapılmaya başlandı. Kadınlar istediklerinde kendi bölgelerindeki sağlık merkezlerinde ücretsiz devlet güvencesi altında spiral taktırabilmaye başladı. Yerli işgücü istihtamını desteklemek ve ülkemizin kanayan yarası olan hasta refakatçisi sorununu çözmek için başlatılan hasta refakatçisi projesi ile kadınların ekonomik hayata katılmalarına destek verildi. Lefkoşa Türk Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü ile işbirliği halinde “Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması” oluşturuldu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi tam olarak devreye gireceği süre zarfında ilgili paydaşlar bu alanda çalışmaya başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplumsal cinsiyet odaklı bir sağlık politikası yürütmek adına “cinsiyet odak noktası” oluşturuldu. Üçüncü Basamak hastanemiz olan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde “Şiddette Müdahale Birimi” oluşturuldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları sadece bir gün konuşularak değil bir devlet politikası olarak tüm paydaşların bu bilinç doğrultusunda hareket ettiği bir süreç şeklinde hayatın her alanında eşitliğe ulaşana kadar mücadeledilmesi önemlidir. Şunu da unutmamak ve unutturmamak gerekir ki kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değil; sürdürülebilir, adil, barışçıl, eşitlikçi ve demokratik bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında gerçek anlamda uygulanacağı şiddetsiz, sömürüsüz ve adil bir toplum diler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutlarım.

Sağlık Bakanı Filiz Besim

Print
Posted: Mar 8, 2019,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: