Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi (RSGB) İlk Etkinliğini Gerçekleştirdi

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi (RSGB) İlk Etkinliğini Gerçekleştirdi

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi (RSGB) İlk Etkinliğini Gerçekleştirdi

Kurulma çalışmaları hızla devam eden RSGB ilk etkinliğini 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde “Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” kursu ile başlatmıştır.

Birimimiz bilimsel danışmanı Prof. Dr. Doğan Bor tarafından verilen derslere, radyolog hekimler, diş tabipleri, fizik ve biyomedikal mühendisler ile farklı hastanelerden radyografi teknisyenleri olmak üzere 25 kişi katılmıştır.

Kursun ilk gün sabah oturumunda radyasyon fiziği, radyasyonun sağlığa etkisi, radyasyondan korunmanın temel prensipleri anlatılmış, öğleden sonra ise radyasyon doz ölçümleri, radyografik görüntüleme ve dozimetri konuları işlenmiştir. İkinci gün ise radyolojik incelemelerde kullanılan radyografi, mamografi, floroskopi, anjiyografi ve bilgisayarlı tomografi sistemlerinin çalışma prensipleri, hasta ve çalışanların aldıkları radyasyon dozları ve bu dozların nasıl düşürüleceğine yönelik uygulamalar – çocuk ve hamile hastalara özel önem verilerek – anlatılmıştır.

Kursun en verimli tarafı, katılımcıların rutin iş akışlarında karşılaştıkları teknik problemleri tartışma şansı bulmaları olmuştur. Radyasyon korunması ile ilgili alt yapı ve eğitim eksikliği, ayrıca yasal mevzuatın olmamasına bağlı sorunlar dile getirilmiş ve bu tür eğitim programlarının rutin aralıklarla devamı talep edilmiştir.

Tüm bu hususlar RSGB’nin kurulma kararının ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir.

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi Toplantısı

Eğitim kursu sonrasında Bakanlığımızda yapılan toplantıda RSGB’nin oluşturulması ve yapılandırılmasına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Birimde 2 Fizik Mühendisi, 1 Biyomedikal mühendis ve 1 Radyolog doktor görev alacaktır

2- Birim bilimsel sorumlusu danışman Prof. Dr. Doğan Bor’dur

3- Birime ek olarak, politikaları ve yol haritasını belirlemek üzere bir danışma kurulu oluşturulacaktır. Bu Kurul Bakanlık Müdürü başkanlığında toplanır. Kurul üyeleri TSHD Müdürü veya bir temsilci, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu, Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Diş Hekimliği klinik şefleri, Tabipler Birliği Temsilcisi ve Bakanlık Hukukçusudur.

4- Birimin yasal alt yapısı ve tüzük çalışmaları ivedi bir şekilde hazırlanıp Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.

5- Birimin ihtiyaç duyduğu teçhizat 2019’un başında Bakanlık kaynakları tarafından karşılanacaktır.

Birim toplantımızda acil bazı sorunlar da ele alınmıştır. Halen tüm radyoloji kliniklerinde akciğer röntgeni floroskopi cihazı ile yapılmaktadır. Bu teknikte hasta ve çalışanlar gereksiz radyasyon dozlarına maruz kalmakta ve floroskopik görüntülerin son derece yetersiz kaliteleri nedeniyle tanısal hata ve tekrar incelemeleri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulamanın sona erdirilmesi ve incelemelerin digital sistemlerle doğrudan grafi çekilerek yapılması konusunda karar alınmıştır. Bu düzenleme, Bakanlığımız tarafından özel ve resmi tüm radyoloji merkezlerine iletilecektir.

Kursa katılanlar, bazı radyasyon çalışanlarının kişisel dozimetre kullanmadıklarını, dozimetre sayısının yeterli olmadığını ve doz okumalarının zamanında yapılmadığını dile getirmişlerdir. Bir diğer talep, bazı radyoloji bölümlerinde bilhassa çocuklar ve yetişkinler için ışınlama esnasında radyasyona hassas organların korunmasını sağlayacak zırh donanımlarının bulunmadığı yönündedir. Bakanlığımızın bu konuda gerekli önlemleri en kısa zamanda alması kararlaştırılmıştır.

Birim mühendisleri Ocak ayında başlamak üzere radyoloji bölümlerini ziyaret ederek hasta ve çalışanlara yönelik olarak radyasyondan korunma alt yapılarını saptayacaklardır. Böylelikle KKTC’de bulunan radyoloji bölümlerinin şu an ki durumları ortaya konacaktır. Gerekli cihaz alt yapısının kurulması ve ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasından sonra tüm merkezlerin yasal olarak lisanslama çalışmalarına başlanacaktır.

Print
Posted: Ara 4, 2018,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: