Dünya Gıda Günü

Dünya Gıda Günü

Sağlık Bakanlığı olarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ile içme suyu tüketmesini sağlamak amacıyla sürekli denetim ve kontrollerimiz devam ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanmaktadır. Örgüt bu yılın temasını “ Sıfır Açlık” olarak belirledi.

FAO ‘Sıfır Açlık’ temasını herkesin, her yerde, ihtiyaç duydukları güvenli, sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimini sağlamak için birlikte çalışmak olarak tanımlamaktadır. Daha iyi beslenmenin ve nihai hedef olarak herkesin gıdaya erişim hakkının sağlanmasının anahtarı, tarım ürünlerinin üretim, işlenme ve tüketiciye erişiminin sürdürülebilir bir şekilde yapıldığı, bünyesinde çevreyi, insanı ve kurumları barındıran akıllı yaklaşımlar, politikalar ve yatırımdan oluşan iyi gıda üretim sistemleri teşkil etmektedir.

Her insanın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilme hakkı vardır. FAO’ya göre  805 milyon insan kronik yetersiz beslenme durumundadır. Bu da 9 insandan 1 tanesinin aç olduğu anlamını taşımaktadır. Aç insanların %60’ını da kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca yeni doğanların %45’i ise açlıktan ölmektedir. Geçtiğimiz yıl tüm dünyaya yetecek kadar gıda üretimi yapılmasına rağmen birçok farklı sebepten ötürü insanlar hala açlık ile mücadele etmektedirler. Dünya genelinde üretilen gıdaların 3’te 1’i boşa üretilmekte ve kayıpla sonuçlanmaktadır. Dünyanın artan nüfusunun yiyecek ihtiyacının karşılanabilmesi için 2050 yılına kadar %60 daha fazla üretime ihtiyaç olacaktır. İklim değişikliğinin etkilediği en önemli alanlardan birisi tarımsal üretimdir.

Gıda güvenliği, bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleridir.”

Gıda güvenilirliği sağlıklı gıda üretimini sağlamak amacı ile gıdaların üretim, işleme, saklama, taşıma ve dağıtım aşamalarında gerekli kurallara uyulması, önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Güvenilir gıda ise besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz olan bozulmamış gıda maddesi demektir. Gıdaların sağlıklı koşullarının sağlanamamasına yönelik yaşanan sorunlar sonucunda dünyada bu alana yönelik düzenlemeler yoğunlaşmıştır. Güvenilir olmayan gıda yılda yaklaşık 2 milyon insanın ölümü ile bağlantılıdır. Zararlı bakteriler, virüsler, parazitler, kimyasal maddeler içeren gıdalar iki yüzden fazla hastalığın sorumlusudur. Gıdanın üretimi, dağıtımı ve tüketimindeki değişim gıda güvenilirliği alanında yeni tehditler ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gıda arzının gittikçe küreselleşmesi, ulusal ve uluslararası alanda gıda güvenilirliği sistemlerinin güçlendirilmesini gerektirmektedir.   Bu kapsamda, gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımı, hazırlığı ve tüketimi aşamalarını kapsayan ve bu süreçlerin her birini etkileyen alanlar arasındaki etkileşimi sağlayan sürdürülebilir gıda sistemleri gıda güvenliğini sağlanması açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Bu bağlamda;

KKTC Sağlık Bakanlığı olarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ile içme suyu tüketmesini sağlamak amacıyla sürekli denetim ve kontroller yapmaktayız, Bu denetim ve kontrollerde insan sağlığına ve yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan ürünlerin ithalatına, üretilmesine ve satılmasına izin vermemekteyiz. Bununla birlikte halkın sağlıklı su içebilmesi için ambalajlı su satışı yapan içme suyu işletmeleri kayıt altına alınmaya başlanmış; ayrıca 2018 yılı itibari ile tüm gıda işletmelerinin de kayıt altına alınabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları yapılmaktadır.

Her ay rutin olarak 30 adet su işletmesinden ve 39 adet su istasyonu, su kabininden numune alınmakta ve gerekli kontroller yapılmaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı içme/kullanma suyu kontrolü için 90 adet okuldan numune alınmıştır, taramalar devam etmektedir. 2018 yılı ilk altı ayında (toplu tüketim yerleri, fırın, pastane, okul mutfağı, otel, restaurant, alkollü, alkolsüz içki üreten fabrika vb.) 2015 adet işyeri denetlenmiş, bu denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, etiketsiz, mikrobiyolojik açıdan ve kimyasal açıdan mevzuata aykırı bulunan 35567 adet ürün imha edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı olarak; Dünya’da 2 milyon insanın gıda zehirlenmesinden öldüğü, dünyamızda herkese yetecek kadar gıda olmasına rağmen her gün 840 milyon insanın yatağa aç gittiği düşünüldüğünde, güvenli olmayan 35567 adet gıdanın imha edildiği göz önünde bulundurulduğunda gıda zincirinin tüm adımlarında üreticiden son tüketiye kadar herkesin bu zincirdeki sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz.

Print
Posted: Eki 16, 2018,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: