Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, tüm halkımızın ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, tüm halkımızın ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, tüm halkımızın ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Bakan Besim: “Tasarruf kültürünün oluşmasını sağlayacak ve örnek oluşturacak  en önemli kesim, biz sağlıkçılarız”

Akdeniz çanağının bu güzel adasında, yine olağanüstü günlerden geçiyoruz. Ülke olarak kritik bir süreç yaşıyoruz… Bu süreci en az zararla atlatmak bağlamında hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.  Biz Kıbrıslı Türk halkı olarak ve en önemlisi de sağlık çalışanları olarak, ekonomik krizler gibi krizlerle ve doğal afetlerle mücadeleye her zaman hazırlıklıyız.  Buna hazırlıklı olmak doğamızda vardır. Tarihimiz, sağlıkçılarımızın zor günlerdeki başarı öyküleriyle dopdoludur.

Sağlıkçılar olarak bizler, toplumun en fazla mağdur olduğu, en kırılgan durumlarda fedakârca  görev yapmayı büyük sorumlulukla yaşam biçimine dönüştürmüş yaratıcı, üretken ve çalışkan bir ekolün mensuplarıyız. Elbette ki, bu fedakârlığın sürekliliği ve kesin başarısı, doktorundan hemşiresine kadar tüm çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında, gelecek kaygısı duymadan hizmet verebilmesine bağlıdır. Bizler de, hastalarımızın ve sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissedeceği, donanımlı,  karşılıklı  saygı ve güvenin en üst düzeyde olduğu bir çalışma ortamı oluşturmakla mükellefiz.

“Uzlaşı kültürü içerisinde sağlık alanında gerekli önemlerin alınması gerekmektedir”

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, belki de en çok sağlık sektörünü etkileyecektir. Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dış piyasaya bağımlı olduğumuz bir süreçteyiz.  Bu krizi en az zararla atlatmak ve  içinde bulunduğumuz durumu fırsata dönüştürerek insan kaynaklarımızı, ilaç ve diğer tıbbi cihaz olanaklarımızı en verimli şekilde kullanıp israf kültüründen uzaklaşmak zorundayız. Unutmayalım ki boşa harcanacak her kutu ilaç, gerekli olmayan her fazladan tıbbi tetkik, içinde bulunduğumuz ekonomik krizi daha da derinleştirecektir.  Bu nedenledir ki, sağlık çalışanlarının, ama en önemlisi de hastalarımızın bu süreçte mağdur olmaması için uzlaşı kültürü içerisinde sağlık alanında gerekli önemlerin alınması gerekmektedir.

“Tasarruf kültürünün oluşmasını sağlayacak ve örnek oluşturacak  en önemli kesim, biz sağlıkçılarız”

Ayrıca şunu da önemle vurgulamak isterim, Sağlık alanında kaynaklarımızı en verimli ve doğru kullandığımız ölçüde ülkemizde tasarruf kültürünün oluşmasını sağlayacak ve bu konuda topluma örnek oluşturacak  en önemli kesim de biz sağlıkçılarız.

Bayramlar, biz Kıbrıslı Türkler için birlik ve beraberliğimizin, sevgi, saygı ve özellikle de vefa duygularımızın ortak bir duyguya dönüştüğü ve en üst düzeyde yaşandığı özel günlerdir. Bayram ritüellerimiz, yüzyıllardır süregelen geleneğimizdir.

İşte ben bu duygularla tüm halkımızın ve meslektaşlarımın bayramını kutlar, bayram günlerinde de gece gündüz sevdiklerinden uzakta görev başında olan sağlık çalışanlarına ve toplumun tüm emekçilerine kolaylıklar ve esenlikler dilerim.

Sağlık ve sevgi hepimizin olsun.

Print
Posted: Ağu 20, 2018,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: