Sağlık Bakanlığı hedefe kilitlendi

Sağlık Bakanlığı hedefe kilitlendi

BASIN BİLDİRİSİ

Sağlık Bakanlığı Şubat-Ağustos 2018 Dönemi Faaliyet Raporu’nu yayımladı, önümüzdeki altı ay için hedeflerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı hedefe kilitlendi

KKTC Sağlık Bakanlığı, 6 aylık faaliyet raporunu madde madde yayınladı ve önümüzdeki altı ay için hedeflerini açıkladı. Bakanlık Şubat- Ağustos 2018 Dönemi’nde önemli projelere imza attı. Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, altı aylık süreçte, hastanelerde doktorlar saat 14.30’a kadar poliklinik yapmaya başladı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Mağusa Hastanesi ve Barış Ruh Hastanesi ile sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi çalışmaları başlatıldı. Devlet Laboratuvarı inşası için çalışmalar başlatıldı. Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası ve Hasta Hakları Yasası meclise gönderildi. Koruyucu Sağlık Birimi oluşturuldu. Acil servislerde triaj sistemi başlatıldı. İşte Sağlık Bakanlığı’nın faaliyet raporundan detaylar…

Acil Servislerde Triaj Sistemi uygulaması başladı

Acil servislerde hastaların aciliyetlerinin belirlenmesini sağlayarak insanlar arasında kargaşanın önlenmesine ve daha öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken hastalara müdahale edilmesini sağlamak anlamında çok önemli olan triaj sistemi hayata geçirildi.  Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisinin ve Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisinin Triaj uygulamasına geçmesi sayesinde durumu kritik olan hastaların hayati tehlikelerini atlatabilmesi ve aciliyetleri olan tüm hastaların zamanında tedavi ve bakımlarının uygulanması sağlanıyor.

Sıra ile diğer hastanelerin de acil servislerinde tiraj uygulanmasına geçilmesi hedefleniyor.

Hastanelerde doktorlar saat 14.30’ e kadar poliklinik yapmaya başladı

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren devlet hastaneleri saat 14.30’a kadar poliklinik muayenesi yapmaya başladı.

Mağusa Hastanesi’nin güçlendirilmesi çalışmaları başlatıldı

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Mağusa Devlet Hastanesi’nde çocuk doktorları nöbet tutmaya başladı. 

Sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi çalışmaları başlatıldı

Kaliteli sağlık hizmetine yerinden ulaşma ilkesi temel alınarak Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Merkezlerinin özellikle “ana –çocuk sağlığı” hizmeti veren birimler haline getirmek için sağlık merkezlerinin  %90’ında 1 pratisyen hekim, 1 dâhiliye uzmanı, 1 diş hekimi, 1 çocuk doktoru ve 1 kadın doğum uzmanı görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca sağlık merkezlerinin bu alanda hizmet vermesi için gerekli tıbbi alet ve ekipman da hızla tedarik edilmeye başlanmıştır.

1 Haziran itibari ile Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ilk kez gece saat 12.00’ye kadar nöbetçi hekim bulunmaya ve acil hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Bu hizmet bölge halkında ciddi bir memnuniyet yaratmıştır. Hedeflenen Eylül ayı itibari ile Güzelyurt Sağlık Merkezinde 24 saat hizmet verilmesidir. Bu uygulama ile eş zamanlı olarak Güzelyurt sağlık merkezine orada olan hekimlere ek 4 hekim takviyesi yapılarak merkez dahiliye, çocuk, diş ve cildiye alanlarında güçlendirilmiştir.

Köylerdeki sağlık odaları bölge halkının ilaç yazdırma, basit muayene ihtiyaçlarını giderecek şekilde  yeniden hayata geçirildi.

Diyetisyenler Birliği ve Psikologlar Birliği ile yapılan ortak çalışmada tüm sağlık merkezlerinde haftada bir gün diyetisyen ve bir gün psikolog bulunması kararı alınmıştır. Bu uygulama Eylül ayı itibari ile başlayacak.

Güzel Sağlık Merkezine Ticaret Odası ile iş birliği halinde yeni bir Acil servis yapılmıştır.

Koruyucu Sağlık Birimi oluşturuldu

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde Koruyucu Sağlık Birimi oluşturuldu ve bu birime bir hekim istihdam edildi.

Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde 17 Sağlık Merkezinde ileri yaşam desteği kursu başlatıldı.

Sağlık merkezlerinde kanser taramalarına yönelik gaita ve simir analizleri  yapılmaya başlanmıştır. Hedef 17 sağlık merkezinin tümünde  kanser taramalarını düzenli bir şekilde yapılır hale gelmesi ve merkezdeki kanser izleme birimi bünyesinde ülkenin kanser haritasının çıkarılması…

Kök Hücre Birimi Kurma çalışmaları başlatıldı

Kıbrıs’ta Kök Hücre tedavisi yapılması için Kök Hücre Birimi kurma çalışmaları başladı. Önümüzdeki aylar içerisinde bu kök hücre tedavisine başlanabilecek.

Otomasyon altyapısı güçlendirildi

Otomasyon sistemi altyapısının %90’u tamamlanarak hastanelerin bir network üzerinden birbirine bağlanması sağlanmıştır. Böylelikle yapılan tedaviler ve çekilen film ve MR’lar ortak sistem üzerinden tüm hastanelerden görülebilmektedir. Bu hem tedavi masrafını azaltacak hem de doktorların ve vatandaşlarının hayatını kolaylaştıracak.

Kamu hastanelerindeki ilaç tüketiminin otomasyona bağlanması ile ilaç giderlerinde ciddi bir planlama ve tasarrufa gidilmesi ön görülüyor.

Su istasyonları denetlenmiş temiz ve kaliteli su üretilmesi için gerekli denetlemeler ve çalışmalar yapıldı

Mart ayında 37 su istasyonu denetlendi ve eksiklikleri ile ilgili uyarılar yapıldı.

Yasa uyarınca olmazsa olmaz kriterler tüm su istasyonu temsilcilerin de katılımı ile belirlendi ve 1 Temmuz’dan itibaren su istasyonlarına  sıkı denetimler başladı.

Araç Takip Sistemi oluşturuldu

Araç takip sistemi oluşturularak Bakanlığımıza bünyesindeki tüm araçlar (gerek gidilen yerler bakımından gerekse trafik kurallarını uygunluk bakımından) takip altına alındı.

İstatistik Birimi oluşturuldu

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü işbirliği ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir istatistik birimi oluşturuldu ve bu bağlamda 3 personele bio-istatistik eğitimi verildi.

Şu anda ODTÜ KKK temsilcileri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri istatistiki verileri toplama ve data analizi üzerinde çalışıyor.

Kalp Nakli Protokolü imzalandı

Antalya Akdeniz Üniversitesi ile kalp nakli üzerine bir protokol imzalanmış ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Bünyesinde kalp nakli yapılabiliyor.

Temel Sağlık Dairesi bünyesinde rutin denetimler devam etmektedir

Tütün ve tütün ürünlerinin zararından korunma ve denetim yasası uyarınca Temel Sağlık Dairesi Müfettişleri tarafından yapılması gereken denetimler artırılmıştır. Şubat temmuz aylarında toplam 732 kurum ve işletme denetlenmiş , 134 cezai işlem yapılmıştır. 

24 gece kulübü hijyen bakımından denetlenmiştir.

Ekmek fırınları mikrobiyolojik ve tuz oranları açısından denetlendi, konu ile ilgili hareket planı oluşturuluyor.

Okullarda hijyen ve sigaranın zararlarına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı

Bu çalışmalar daha da geliştirilerek 2018-2019 eğitim yılı için eğitim programı oluşturulmuştur.

Temel sağlık dairesi bünyesinde otellerde legionella  çalışmaları yapıldı.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bünyesinde özel klinikler denetlenmeye başlanmıştır.

Hastanede PACS sistemi çalışmaları tamamlandı.

Barış Ruh ve Sinir Hastanesini güçlendirme çalışmaları başladı.

Barış Ruh ve Sinir hastanesi büyük ölçüde fiziki altyapısı iyileştirildi.

Mevcut doktorlara ek, 1 dahiliye uzmanı, 1 başhekim yardımcısı ve 2 tane de  uğraşı terapisti istihdam edildi.

Toplamda 18 yeni hekim, 12 yeni hemşire ve 10 yeni teknik personel istihdam edildi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Yoğun bakım servisine, ameliyathaneye ve üroloji servisine tadilat yapılıyor.

ÇOHAV ile işbirliği ile çocuk yoğun bakımı yenileniyor.

Kök hücre bölümünün oluşturulması için tadilat devam ediyor..

5 adet yeni poliklinik odası yapılaması için tadilatlar devam ediyor.

112 komuta merkezine eklemeler yapılarak merkez güçlendirildi.

Tamamlanan Yasal Düzenlemeler

Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası Bakanlar Kurulu’ndan geçip Meclis’te görüşülmek üzere gönderildi.

Hasta Hakları Yasası Bakanlar Kurulu’ndan geçip Meclis’te görüşülmek üzere gönderildi.

Sağlık Kurulu, İlaç Kurulu ve İzin Kurulu Tüzükleri yenilendi. Tüzüklerde yapılan düzenlemeler ile özel hekimlerden gelen hastaların kan tekitlerinin ve reçetelerin doğrudan işlem görmesi sağlandı.

Devlet Laboratuvarının inşası için çalışmalar başlatıldı

Devlet Laboratuvarı binasının inşası için TAK’a ait olan yarım inşaat bina tarafımıza devredildi.

Yeni Laboratuvar binasının yapılması için mimari proje çalışması tamamlanmış ve müelliflerle 28 Haziran 2018 tarihinde sözleşme imzalandı.

Şu an proje danışmanlık hizmeti için uluslararası ihale sürecindedir.

Güzelyurt Hastanesi Projesinin tamamlanması ile ilgili gelişmeler:

Güzelyurt Hastanesinin 2. Etabı için proje uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden ele alındı ve düzenlendi. Projenin 2. Etapı için ihale süreci halen devam etmektedir, 9 Ağustosta sonlanacak.

Cengiz Topel Hastanesine yapılması hedeflenen ek bina için var olan proje incelenmiş ve kaynak araştırılmasına başlandı.

Önümüzdeki 6 Aylık Süre İçin Hedeflenen Projeler:

Kamu Hekimlerine Hasta Bakma Hakkının Sağlanması:

Anayasanın 40. Maddesi uyarınca hekimlerin Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde mesai saatleri dışında hasta bakma hakkını kullanması için gerekli planlama ve altyapının oluşturulması için yoğun çalışmalar başlatıldı.

Hedef Eylül ayı içerisinde kamu doktorlarının devlet hastanelerinde mesai saatleri sonrasında hasta bakma hakkını kullanmaya başlamasıdır.

Cerrahi branşlar için altyapı yetersizliği olduğundan dolayı bu alanda hasta bakma hakkının kullanılması gerekli altyapı sağlandığında mümkün olacaktır.

AMATEM’in kurulması

Denetimli Serbestlik için elzem olan kanda uyuşturucusu tetkiki yapabilmek için gerekli cihazın alınması şart…

Madde bağımlılığı tedavisi için kamu-özel ortaklığı ile bir AMATEM merkezinin oluşturulması hedefleniyor..

Barış Ruh ve Sinir Hastanesi'nin geliştirilmesi

Hastanenin daha iyi hizmet verir bir duruma gelmesi ve özellikle rehabilitasyon kapsamındaki hizmetlerin düzenli hale gelmesi hedefleniyor.

Kısmı Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortasına kademeli ulaşmak anlamında önemli bir adım olan Kısmı Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesi için Çalışma Bakanlığı ile çalışmalar devam ediyor. Hedeflenen Eylül ayı içerisinde iki Bakanlığın belirleyeceği alanlarda kademeli olarak özelde yapılan tetkiklerin ve muayenelerin bir kısmının sigortalar tarafından karşılanması…

Yaşlı Bakım Evi Projeleri

Ülkemizde ciddi bir ihtiyaç olan yaşlı bakım evi için biri Lefke Cengiz Topel Hastanesi yanı  (golf sahası ile birlikte planlanan) diğeri ise eski Girne Hastanesi olmak üzere iki proje hazırlığı devam ediyor.

Hasta Refakatçi Eğitimi Projesi

Ücretli hasta bakan refakatçi kişilerin hasta bakmaya uygun nitelikte, bilinçli kişilerden oluşması Bakanlığımıza bağlı eğitim hemşireleri tarafından bir eğitim programı planlandı. Devlet Hastanelerinde refekatçi olarak görev yapacak kişilerin bu eğitimi almış kişiler arasından görevlendirilmesi hedeflemektedir. Bu konu ile ilgili proje çalışması devam ediyor..

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi

Lefkoşa’da yapılması planlanan yeni bir devlet hastanesi ile ilgili fizibilite çalışması ve TC ile istişareler devam ediyor.

Larvasit ile Biyolojik Mücadelesi

Larvasitle mücadele için Belediyeler Birliği ve İç İşleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğünün de yer aldığı bir girişim başlatıldı.

Adamızda larvasitle biyolojik bir mücadele gerçekleştirmek için haritalandırılması ve belediyeler ile Sağlık Bakanlığının ortak bir mücadele yürütmesi hedefleniyor.

  • Ayakta tedavi alan hastaların ilaç alımlarını özel eczanelerden yapabilmesi için eczacılar birliği ile çalışmalara başlatılan çalışmaların sonuçlandırılması.
  • PET CT, Anjio Cihazı alınması.
  • Kadın sağlığında erken tanı amaçlı Mamografi tarama tırı alınması veya kiralanması için TC sağlık bakanlığı ile işbirliği hedefleniyor.
  • Hayat Boyu Eğitim ilkesi temel alınarak sağlık personelinin hasta ile iletişim, grup çalışması… vb. gibi hizmet içi eğitimlerin sağlanması için DAÜ ile işbirliği çalışmaları başlandır. Hedef en kısa sürede bu eğitimlerin uygulanmasıdır.
  • Özellikle son dönemde yaşadığımız psiko-sosyal krizler üzerine bu krizlere müdahale ve önleme çalışmaları başlatılmış ve bu konuda bir eylem planı oluşturulması hedefleniyor.

Tamamlanması hedeflenen yasa ve tüzük çalışmaları

112 Acil Tüzüğü’nün hızlı bir şekilde tamamlanıp Bakanlar Kuruluna iletilmesi.

Yaşlı Bakım Evi Tüzüğünün tamamlanıp Bakanlar Kuruluna iletilmesi.

Tabiplik Hizmetleri Yasasının tamamlanıp meclise gönderilmesi.

Ruh Sağlığı Yasasının tamamlanıp meclise gönderilmesi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının tamamlanıp meclise gönderilmesi.

Optik Gözlükçüler Yasasının tamamlanıp meclise gönderilmesi.

Psikologlar  Yasasının tamamlanıp meclise gönderilmesi.

Fizyoterapistler  Yasasının tamamlanıp meclise gönderilmesi.

Sağlık Bakanlığı’nın Reorganizasyonu, Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası, Temel Sağlık Dairesi Teşkilat Yasası, Devlet Labaratuarı  ve İlaç Eczacılık Dairesi Teşkilat Yasası olmak üzere Bakanlık altında devam eden yasa çalışmalarının tamamlanıp meclise gönderilmesi.

Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen Döner Sermaye Yasası’nın yeniden ele alınması.

Print
Posted: Ağu 6, 2018,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: