SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİDDET KONUSUNDA AÇIKLAMA

SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİDDET KONUSUNDA AÇIKLAMA

“İstismar olayları karşısında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlara başvurmaktan çekinmeyin”

Ne yazık ki ülkemizdeki hızlı toplumsal ve sosyal değişimler beraberinde ciddi sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bir kez daha kadına yönelik şiddetin en acımasız yüzüyle karşılaştık ve bir kadın yurttaşımızı daha yitirdik. Ölen yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

“Toplumun dayanışma içinde olması ve yaraların bu şekilde sarılması gerekmektedir”

Aile içi şiddet, çocuğa yönelik istismar ve ihmal, tecavüz, doğal afet gibi travmatik olaylar sadece ilgili bireyleri değil tüm toplumu olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla bu tür olaylarda, tüm toplumun dayanışma içinde olması ve yaraların bu şekilde sarılması gerekmektedir.

“İstismar olayları karşısında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlara başvurmaktan çekinmeyin”

Travmatik olaylar, bireysel ve toplumsal düzeyde korku, tedirginlik, üzüntü, kafa karışıklığı gibi bir sürü tepkiye neden olmaktadır. Bazı durumlarda bu tür tepkilerin bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer kendi yaşamınızda veya çevrenizde aile içi şiddet, çocuğa yönelik istismar ve ihmal gözlüyorsanız bununla ilgili Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, sağlık merkezi gibi kurumlara başvurmaktan çekinmeyin. Unutmayın, bu tür olaylar uygun bir müdahaleyle ele alınırsa, geri dönülemez ve üzücü sonuçların ortaya çıkması engellenecektir.

“Olayların aktarılmasında medyanın hassasiyet göstermesi gerekiyor”

Bu tür olayların haberleştirilmesinde ve topluma duyurulmasında belirli kurallara uyulması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla medyaya bu konuda önemli görevler düşmektedir. Kadına şiddet, istismar ve çocukların dahil olduğu travmatik yaşantılar ve olayların aktarılmasında kullanılan medya dilinin olası ikincil travmaları önlemek adına hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Adamızda, özellikle kadın ve çocuğa yönelik şiddet vakalarının son zamanlardaki artışı ile birlikte  bu gibi travmatik olayların medya tarafından aktarılış biçimi bu şiddetin yayılmasına neden olmakta ve ikincil travma etkisine sebebiyet vermektedir. Bu nedenledir medya bu gibi konuların aktarılmasında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, şiddet dilinden uzak, olayı olumlamayan bir dil kullanmalıdır. Bu tür haberlerde toplumu bilgilendirici nitelikte bir haber dilinin tercih edilmesi gerekmektedir.  

“Halkın psikolojik sağlığının korunması Bakanlığımızın en önde gelen görevlerinden biridir”

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının en önemli görevlerinden biri de koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri vermektir.  Halkın psikolojik sağlığının korunması da Bakanlığımızın en önde gelen görevlerinden biridir. Bu anlamda toplumda etkisi büyük ve önemli olan bir grup olarak medyanın haberlerde şiddeti bulaştıran bir dille değil, diyaloğu aşılayan bir habercilik anlayışına önem vermesi beklenmektedir. Unutmayalım ki yapılan bu haberleri çocuklar ve özellikle olaya karışan kişilerin aileleri ve/veya çocukları da görmektedir.  

“Şiddet toplumsal bir sorundur”

Bu gibi olayların gündeme gelmesi halinde halkımıza bu konuda yardım alabilecekleri adresleri göstermek, şiddete maruz kalan kişilerin yardım almak için ulaşabileceği kurumları, bu konuda sahip olunan hakları ön plana çıkarıcı bir yayın anlayışı benimsenmesi önemlidir.  Unutmayalım ki  şiddet utanılacak ve aile içinde saklanacak bir şey değil toplumsal bir sorundur.  Bu tarz travmatik yaşantılardan etkilenen kişilerin bu konuda yardım alabilecekleri uzman kişilere danışmasının öneminin vurgulanması gerekmektedir. Bu konuda acil serviste görev yapan doktorlarımız ve/veya sağlık personelinde yardım alabilir psikiyatrist ve psikologlarımızın yardım ve desteğine başvurabilirsiniz. 

“Sağlık Bakanlığı olarak, bu tür travmatik olayların yaşanmaması için çaba sarf ediyoruz”

Sağlık Bakanlığı olarak, bu tür travmatik olayların yaşanmaması için elimizden gelen çabanın içinde olduğumuzun bilinmesini isteriz. Topluma yönelik psikossoyal çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu çabanın sonuca ulaşması ancak bu konuda toplumsal duyarlılığın ve bilincin artmasıyla mümkündür.

Print
Posted: Tem 30, 2018,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: