Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama

KAMUOYUNA DUYURU

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Fonunun mevzu bahis uygulamaya herhangi bir katkı yapması söz konusu değildir

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 25 Temmuz 2018 tarihli yazılı açıklama ile hastanelerin altyapısı için yurttaşlardan toplanan paranın özel sektöre aktarılmaya çalışıldığını iddia ederek, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerin inşaatı ve teçhizatının sağlanması amacıyla kamu sağlık merkezlerine başvuran hastalardan Sağlık Fonu Yasası uyarınca alınan katkı paylarını bazı özel sağlık kuruluşlarına aktarmayı tarif eden kısmi Genel Sağlık Sigortası’nı gündeme getirdiğini belirtmiştir.

Yazılı açıklamayı değerlendiren Bakanlığımız bu konuda bilgi eksikliği olduğunu saptamış ve yazılı bir açıklama yapılmasını uygun görmüştür.

Buna göre kısmi Genel Sağlık Sigortası olarak belirtilen uygulama sadece Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasalarına bağlı sigortalılar ile onların geçindirmekle yükümlülerinin yapılacak yasal düzenleme ile özel sağlık sunucularından da hizmet almalarını kapsayacaktır.

Sosyal Sigortalar Fonu ve sigortalıların kişisel katkıları ile finansmanı sağlanacak olan bu uygulama için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir süredir kapsamlı bir çalışma yürütmektedir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetki alanı içerisindeki böyle bir açılıma Bakanlığımız uygulama amacı ile sadece destek ve yardımda bulunmaktadır.Sağlık Bakanlığının Sağlık Fonunun bu uygulamaya herhangi bir mali katkı yapması söz konusu değildir.

“Hedefimiz sigorta katkılarını düzenli olarak yatıran tüm vatandaşların bu haklarından yararlanmalarını sağlamak”

Hepimizin bildiği gibi 2000 yılından beri halka Genel Sağlık Sigortası sözü verilmekte ancak tam 18 yıldır hiçbir girişim yapılmamaktadır. Hükümetimiz içinde bulunduğumuz zor ekonomik şartları da göz önüne alarak, bu konuda adım atmış en azından bu fonun çekirdeğini oluşturma kararı almıştır.

Hedefimiz sigorta katkılarını düzenli olarak yatıran tüm vatandaşların bu haklarından yararlanmalarını sağlamak, hasta odaklı iyileştirmeleri hayata geçirmektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Print
Posted: Tem 27, 2018,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: