BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

Kıbrıs'ta "Türk Sinir ve Ruh Hastalıkları Servisi" 1964 yılında önceleri Viktorya Kız Lisesi, daha sonra da Selimiye İlkokulu'nda Lefkoşa Türk Genel Hastanesi'ne bağlı bir klinik şefi yönetiminde Akıl Hastanesi hizmetlerini yürütmek üzere hastalarına zor şartlar altında hizmet vermeye başlamıştır.Bu binada 3 erkek koğuşu ve 4 adet de tek kişilik hasta odası ile mutfak, yemekhane, meşguliyetle tedavi atölyesi ve poliklinikle beraber idari kısım bulunmaktaydı.Bu serviste Kıbrıs'ta İngiliz egemenliği devrinde çıkarılan ve cumhuriyet devrinde de yürürlükte kalan Akıl Hastalıkları Kanunu'nun zorunlu kıldığı formal tarzdaki (compulsary) hasta yatırılış şekli terk edilmiş ve açık kapı sistemi uygulamasına geçilerek bazı yatılı hastaların şehir içinde serbest çalışmaları da sağlanmıştır.

1974 Barış ve Özgürlük Harekatı'ndan sonra zor şartlar altında ve kısıtlı imkanlar karşısında hastalarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Ortaköy'de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yanında yeni hastanemiz inşa edilmeye başlanmıştır.25 Haziran 1981 tarihinde hizmete açılan modern hastanemizin ismi de Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

 

Geniş bir bahçe içerisinde inşa edilen ve tek katlı olan hastanemiz, 180 yataklı olup hastanemizde yatılı hastaların bulunduğu 3 servis (akut, kronik ve hostel) ile bunun yanında poliklinik hizmetlerinin yapıldığı kısım bulunmaktadır.

Özel Dal Hastanesi olan hastanemizde şu statülerde olan personel görev ifa etmektedir:

STATÜ

MİKTAR

AÇIKLAMA

Başhekim

1

 

Psikiyatrist

3

 

Asistan doktor

-

Yıl içinde ayrılmıştır

Hastane amiri

1

 

Başhemşire

1

 

Mesul hemşire

1

 

Yüksek hemşire

2

 

Hemşire

38

4'ü geçici hemşiredir

Klinik psikolog

2

 

Sosyal hizmet memuru

1

 

Eczacı

1

 

Eczacı kalfası

1

 

Poliklinik kayıt memuru

1

Genel hizmet görevlisi

Arşiv memuru

-

Yok

Kitabet

2

İdarede

Tıbbi sekreter

2

Arşiv + Servis

O.T. Görevlisi

1

1 işçi

Servis görevlisi

4

1 odacı - 3 işçi

Poliklinik kapıcısı

1

İşçi

Çamaşırcı
2
2 işçi
TOPLAM
65