TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ ile ilk basamak tedavi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek olan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1990 yılı ortalarından itibaren bağlı birimleri olan 2 adet şehir tipi Sağlık Merkezi, 13 adet kırsal kesim sağlık merkezi, 2 adet köy tipi sağlık ocağı (sağlık evi) ve 70 adet kadar köy sağlık odaları ve 5 adet sıhhiye şubesi ile tüm KKTC hudutları, kent, köy ve kırsal kesime Temel Sağlık Hizmetleri götürerek toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını olumsuz yönde etkileyen hastalıklarla savaşarak gelecek kuşakların sağlıklı yetişmelerini sağlamak için gerekli tüm koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetleri ile ilk basamak tedavi edici planları hazırlayarak gereği halinde bölgesel kuruluşlar ve sağlıkla ilgili diğer Bakanlık ve yerel kuruluşlarla işbirliği yaparak görevlerini yürütmektir.

TSHD Müdürlüğü birimlerinden Sağlık Merkezleri, Daire Müdürüne ve TSHD Başhekimine karşı sorumlu olan bir partisyen hekim yönetimde bir diş hekimi, 2-3 hemşire, bir sıhhiye müfettişi, bir Laboratuvar teknisyeni (genellikle hemşirelerin yürütüğü), bir şöför, bir hizmetli, bir sekreter, 1 eczacı kalfası ve yeteri kadar Çevre Sağlığı sıhhiye işçilerden oluşmaktadır.

Çevre Sağlığı Şube Amirliği merkezde bulunan Amirin kontrolünde Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Akdoğan, Geçitkale, Lefke, Mehmetcik ve Ercan havaalanında bulunan müfettişler ile gıda kontrolu, su kontrolleri, karantina çalışmaları, köy teftişleri, inşaat ruhsat verme işlemleri, sigara kontrolleri gibi görevleri yerine getirirken kendi bölgelerinde bulunan işçilerle de sıtma savaş çalışmalarını yürütmektedirler.

Ayrıca merkezde bulunan gıda mühendisleri de her türlü ithalat ihracat kontrolleri ve gıda işyerlerinin teftişlerini gerçekleştirmektedir.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin faaliyetleri

1. Temel Sağlık Hizmetleri ile ilk basamak tedavi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek,

2. Sağlık Merkezleri ile sağlık evlerinin (sağlık ocağı) etkin ve verimli bir biçimde hizmet sunmasını sağlamak, ilk basamak hasta tedavi hizmetlerinin düzenlemek ve denetlemek,

3. Tarama (verem-kanser) ve erken tanı hizmetleri ile acil ve ilkyardım hizmetlerini ve hasta sevki ve izlenmesi ile ilgili hizmetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek,

4. Sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklarla savaş ve aşı uygulama hizmetlerini yaygınlaştırmak, geliştirmek ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve denetlemek,

5. Deniz ve hava limanlarında gerekli sağlık işlerinin yürütülmesini sağlamak,

6. Çevre Sağlığı ve atıklar, gıda sağlığı, temiz su, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hizmetleri planlamak, uygulanmasını gözetlemek ve denetlemek,

7. Ana-Çocuk sağlığı ve okul sağlığı ile ilgili hizmetleri düzenlemek, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve yürütmek,

8. Sağlık eğitimi ile ilgili hizmetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

9. Özel Sağlık tedavi kuruluşlarının açılmalarına izin vermek, ruhsatlandırmak ve bu kuruluşları denetlemek,

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile İlgili Yasalar


1. Tıp ve Kimya Laboratuvarları Yasası,


2. Diş Teknisyenleri Görev ve Çalışma Esasları Yasası,

3. Özel Hastahane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası,

4. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası,

5. Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası,

6. Toplu Taşımacılık Yapılan Araçlarda ve Kapalı yerlerde Tütün ve Tütün Mamüllerinin İçiminin Yasaklanması ve Sınırlandırılması Yasası,

7. Besin ve İlaç Satış Yasası,

8. Karantina Yasası,

9. Kamu Sağlığı Yasası (Sıtma–mücadele),

10. Kamu Sağlığı Köyler Yasası.