BAKANLIK KOORDİNASYON KURULU VE ÜYELERİ

KORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

Dr. Ömer Gür - Müsteşar

Dr. Musa Olgu - Genel Sekreter

Dr. Minel Özen - KTTB Temsilcisi Üye

Dr. Hasan Birtan - KVC Uzmanı Üye 

Dr. Hasan Hansel - Genel Cerrahi Uzmanı Üye

Dr. Süleyman Uluçay - Üroloji Uzmanı Üye       

Dr. Faika Deniz - Anestezi ve Rean. Uzmanı Üye

Dr. Adil Özyılkan - Göz Hastalıkları Uzmanı Üye

Dr. Dilek Yazman - Hematoloji Uzmanı Üye

Dr.Deren Oygar - Nefroloji Uzmanı Üye

Av. Hüseyin Kaşot - K.T. Barolar Birliği Temsilcisi

Fatme Memich - Sekreterya, Hukukçu

Ahmet Varoğlu - Sekreterya