KOORDİNASYON KURULU

KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ Sn. Ömer Gür - Müsteşar
Dr. Musa Olgu
- Genel Sekreter
Dr. Minel Özen
- KTTB Temsilcisi Üye
Dr. Hasan Birtan
- KVC Uzmanı Üye

Dr. Hasan Hansel - Genel Cerrahi Uzmanı Üye

Dr. Süleyman Uluçay - Üroloji Uzmanı Üye
Dr. Faika Deniz - Anestezi ve Rean. Uzmanı Üye
Dr. Adil Özyılkan - Göz Hastalıkları Uzmanı Üye
Dr. Dilek Yazman - Hematoloji Uzmanı Üye
Dr. Deren Oygar - Nefroloji Uzmanı Üye
Av. Hüseyin Kaşot - K.T. Barolar Birliği Temsilcisi
Fatme Memich - Sekreterya, Hukukçu
Ahmet Varoğlu -  Sekreterya

Yasalar ve Tüzükler

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri 381-2016 Madde 32 Altında Yapılan Tüzük

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri 503-2016 Madde 32 Altında Yapılan Tüzük

İndirilebilen Formlar

DOKU VE ORGAN NAKLİ Acil Hasta Bildirim Formu - Böbrek Formu

DOKU VE ORGAN NAKLİ Acil Hasta Bildirim Formu - Kalp Formu

DOKU VE ORGAN NAKLİ Acil Hasta Bildirim Formu - Karaciğer Formu

DOKU VE ORGAN NAKLİ Dokuların Ülkeye Giris Formu

DOKU VE ORGAN NAKLİ Dokuların Ülkeden Çıkış Formu

DOKU VE ORGAN NAKLİ Üreme Hüc ve Emb Ülkeye Giriş Formu

DOKU VE ORGAN NAKLİ Üreme Hüc ve Emb Ülkeden Cıkış Formu

Kok Hücre Bağış Formu

Organ Doku ve Bağış Formu