AMBALAJLANMIŞ KAYNAK SUYU VE İÇME SUYU İLE SU İSTASYONLARI AYLIK KONTROL SONUÇLARI

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
İçme Suları İçin:
Parametre
E. Coli 0/250 ml
Enterokok 0/250 ml
Koliform Bakteri 0/250 ml
Kaynaktan alınan numunede maksimum:
22° C'de koloni sayımı 20/ml
37° C'de koloni sayımı 5/ml
İmlahanede ambalajlandıktan sonra alınan numunede:
22° C'de koloni sayımı 100/ml
37 °C'de koloni sayımı 20/ml
Piyasada satılan ambalajlı sulardan alınan numunede maksimum:
22° C'de koloni sayımı İmlahane için belirlenen sınır değerin on katını geçemez.
37 °C'de koloni sayımı
TC.Sağlık Bakanlığı-İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik.
TAMB: Toplam aerobik mezofilik koloni sayısı.

Su İstasyonları Aylık Kontrol Sonuçları

AMBALAJLANMIŞ KAYNAK SUYU VE İÇME SUYU İLE SU İSTASYONLARI AYLIK KONTROL SONUÇLARI TEMMUZ 2018.pdf