AMBALAJLANMIŞ KAYNAK SUYU VE İÇME SUYU İLE SU İSTASYONLARI AYLIK KONTROL SONUÇLARI MAYIS 2018

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
İçme Suları İçin:
Parametre
E. Coli 0/250 ml
Enterokok 0/250 ml
Koliform Bakteri 0/250 ml
Kaynaktan alınan numunede maksimum:
22° C'de koloni sayımı 20/ml
37° C'de koloni sayımı 5/ml
İmlahanede ambalajlandıktan sonra alınan numunede:
22° C'de koloni sayımı 100/ml
37 °C'de koloni sayımı 20/ml
Piyasada satılan ambalajlı sulardan alınan numunede maksimum:
22° C'de koloni sayımı İmlahane için belirlenen sınır değerin on katını geçemez.
37 °C'de koloni sayımı w
TC.Sağlık Bakanlığı-İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik.
TAMB: Toplam aerobik mezofilik koloni sayısı.
AMBALAJLANMIŞ KAYNAK SUYU VE İÇME SUYU İLE SU İSTASYONLARI AYLIK KONTROL SONUÇLARI HAZİRAN 2018
NUMUNE AYI NUMUNE BİLGİSİ KOLİFORM BAKTERİ E.Koli Enterokok TAMB (22 °C) TAMB (37 °C) RAPOR NO
Kösedağ su 19 lt 4/100ml. 0/100ml 0/250 ml 1000/ml 800/ml DLD 10300/2018
AYSU SU 19 LT 0/100ml. 0/100ml 0/250ml 700/ml 900/ml DLD 10302/2018
ASYA SU 19 LİTRE 0/100 ml. 0/100ml 0/250ml 0/ml 0/ml DLD 10501-07/2018
YILDIRIM SU 19 LİTRE 0/100 ml. 0/100ml 0/250ml 0/ml 0/ml DLD 10501-07/2018
DOĞAL ÖZ SU 19 LİTRE 0/100ml. 0/100ml 0/250ml 0/ml 0/ml DLD 10501-07/2018
MAVİ SU 19 LİTRE 0/100ml. 0/100ml 0/250ml 0/ml 0/ml DLD 10501-07/2018
BUZLAT SU 19 LTRE 0/100ml. 0/100ml 0/250ml 30/ml 20/ml DLD 10501-07/2018
HEDİYEM SU 19 LİTRE 0/100ml. 0/100ml 0/250ml 0/ml 0/ml DLD 10501-07/2018
EVSU 19 LİTRE 0/100ml. 0/100ml 0/250ml 0/ml 0/ml DLD 10501-07/2018