SAĞLIK HİZMETLERİ İSTATİSTİK RAPORU

Sağlık Hizmetleri İstatistik Raporu, İstatistik Birimi tarafından hazırlanmıştır. KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinde yapılan çalışmaların İstatistiksel bir analizini sunmaktadır. Raporda, Sisoft uygulaması kullanılarak KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı beş büyük şehirdeki Hastaneden ve dört Sağlık Merkezinden toplanan bilgiler değerlendirilmektedir.

 

Sağlık Hizmetleri İstatistik Raporu Haziran 2018

Sağlık Hizmetleri İstatistik Raporu Ocak-Ekim 2018 (10 Aylık)
Sağlık Hizmetleri İstatistik Raporu 2018
2018 Health Services Statistics Report