2018 Mayıs AYI FAALİYET RAPORU

GIDA VE ÇEVRE SAĞLIĞI

2018 Mayıs AYI FAALİYET RAPORU

 

 

·        İthal edilmek istenen gıda ve kaynak suları için, dairede ön izin öncesi  1366 numune etiket ve içerik açısından incelenmiştir.

·       İncelenen ve numunesi  uygun bulunup ön izin için dairemize müracaat eden  550 firmaya gıda ön izini düzenlenmiştir.

·       Ön izin düzenlenen gıda ve kaynak sularının limanlarda yapılan kontrol işlem sayısı ise 579 dur.

·       Limanlarda yapılan kontrol işlemleri sırasında 2 çeşit  gıda, içki ve kaynak suyu ithalat için uygun bulunmamıştır.

·       Gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ile toplu tüketim yerlerinden(otel , restoran, büfe, okul mutfağı ,okul kantini, fırın, pastane, alkollü ve alkolsüz içki üreten fabrikalar v.b) 403  tanesi gıda güvenliği açısından denetlenmiştir.

·       Denetlenen toplu üretim ve tüketim yerlerinde 355 adet gıda maddesi son kullanma tarihi geçmiş olduğu için,100 kg gıda maddesi de uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği icin  imha edilmiştir.

İmha edilen gıda ürün gurupları alkolsüz içecek , sos, et ve ürünleri ile unlu gıda çeşitleridir.

·       Denetlenen yerlerde saptanan en önemli eksiklikler; çalışanların sağlık karnelerinin noksanlığı, gıdaların uygun koşullarda depolanmaması ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile etiketsiz ve tarihsiz ürünlerin kullanılmasıdır. Bu konularda işyerlerine gerekli uyarılar yapılıp denetimler tekrarlanmaktadır.

·       Limanlarda yapılan ithalat kontrolleri ve üretim yerlerinde yapılan denetimler sırasında  gıda ve ambalajlanmış içme ve kaynak suları ile şebeke suyu vb.lerinden toplam 91 numune alınıp devlet laboratuvarına analize gönderilmiştir.

·       İhraç edilecek gıda maddeleri için tarafımızdan  numuneler alınıp devlet laboratuvarından olumlu analiz sonuçları geldikten sonra  ihracat amaçlı ? adet sağlık sertifikası düzenlenmiştir.

·        Yerli üretim ambalajlanmış içme sularından 26 tane numune alınıp analize gönderilmiştir.

·       Mikrobiyolojik ve kimyasal analiz için plaj ve yüzme havuzlarından alınan örnek sayısı ise 112 dir..

 

·       Ön izin verilmeden önce 95 adet sigara ve tütün ürünü , tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasasına, uygunluk açısından  incelenmiştir.

·       İçki ve sigara ithalatı için 161 adet ön izin düzenlenmiştir.

·       Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler ile bunların hammaddelerinden gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından uygun olduğunu gösteren belgeler tarafımıza verildikten sonra bu malzemeler için 216 tane ön izin hazırlanmıştır.

·       İthal ön izini verilmeden önce 104 adet temizlik ürünü, dezenfektan ve kimyasal madde etiket ve içerik açısından incelenmiştir.

·       İthal edilmek istenen temizlik ürünü , dezenfektan ve kimyasal maddeler ile ilgili ihracatçı ülkenin resmi otoritesinden izinli olduğunu gösteren belge ve üreticiden talep edilen ürüne has belgeler tarafımıza sunulduktan sonra 121 adet ön izin hazırlanmıştır.

·       İlaç Eczacılık Dairesi tarafından ön izni hazırlanan ve ithalat kontrolleri tarafımızdan yapılan şampuan kontrolleri 55 adettir.

·       14 otelde legionella ile ilgili çalışma yapılmıştır.

·       44/2008 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası uyarınca 398 işyeri denetlenmiş, denetlenen işyerleri spor kulüpleri, restoran, kahvehane, pastane, bet ofisi v.b olmak üzere sıralanabilir.

Bu işyerlerinden yasaya aykırı davranan 16  tanesine ceza yazılmıştır. 13 işyerine  kapalı alanda tütün ürünü içilmesine izin verdiği için ve 2 işyerine de uyarıcı levha eksikliğinden dolayı ceza yazılırken 1 kişiye de kapalı alanda tütün ürünü içtiğinden dolayı ceza yazılmıştır.GIDA KONTROL HİZMETLERİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ

 

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Gıda Birimi Mayıs ayı gıda, su, sigara,temizlik maddesi ve gıda ile temas eden plastik esaslı ambalaj malzemeleri ile ilgili yapılan çalışmaların istatistiksel verileri aşağıdaki gibidir.                                                                                               

İthal Gıdalara ve ambalajlanmış sulara verilen Sağlık ön izinleri : 550

 

Limanlarda yapılan gıda kontrol işlemleri (Lefkoşa,Girne,Mağusa ve Ercan): 579

 

Limanlarda ithalatına izin verilmeyen gıda,ambalajlanmış su ve içki çeşitleri:2

 

Devlet Laboratuvarına analize gönderilen numune sayısı (ithal ve yereli üretim gıda, ambalajlanmış yerli ve ithal içme ve kaynak suyu,şebeke suyu,pestisit): 91

 

Devlet Laboratuvarından olumsuz gelen analiz sonuçları:47

 

İhracat için verilen Sağlık Sertifikası:13

 

Denetlenen gıda ve içme suyu üretim yerleri (Süt ve Et Ürünleri üreten yerler hariç her türlü gıda üreten; lokanta, fırın,restorant,otel, alokollü içki vb yerler):403

 

Şebeke ve ambalajlanmış ithal ve yerli içme ve kaynak sularından alınıp devlet laboratuvarına gönderilen  numune sayısı:51

 

Dairede ön izin öncesi incelenen gıda maddesi sayısı:1357

 

Dairede ön izin öncesi incelenen sporcu gıdaları sayısı:9

 

Dairede ön izin öncesi incelenen sigara numune sayısı:95

 

Sigaralara verilen ön izin:34

 

İçkilere verilen ön izin:127   

 

Gıda ile temas eden plastik  madde ve malzemelere verilen ön izin:216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dairede ön izin öncesi incelenen kimyasal ürün numunesi sayısı:104

 

Dairede ön izin öncesi incelenen ve uygun bulunmayan kimyasal ürün sayısı:9

 

Kimyasal ürün üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen tehlikeli maddelerin/karışımın yeni kayıt sayısı:16

 

İthal temizlik malzemleri,dezenfektan ve kimyasal hammaddelere verilen ön izinler:121

 

Limanlarda yapılan şampuan kontrolleri:55

 

Laboratuvara gönderilen şampuan numunesi:-

 

İthalatına  izin verilmeyen şampuan:-